Home   |   About Hopes   |   Contact
© satyahopes.org  2011
Lord Ramji Bhajan and Aarti
Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram
Ram Kahani Suno Re Ram Kahani - 2x
Kehat sunat awe ay - ay - - kehat sunat awe akhiyo me paani
Ram Kahani Suno Re Ram Kahani; Ram Kahani Suno Shri Ram Kahani
Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram

Dashrath ke raaj dulare, kaushalya ki aankh ke tare -2x
Ve surya vansh ke suraj mein ragakul ke ujiyaare
Raajiv nayan bole-ay-ay, raajiv nayan bole; madhu-varibaani
Ram Kahani Suno Re Ram Kahani; Ram Kahani Suno Re Ram Kahani
Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram

Shiva dhanush bhang prabhu karke - -, le aaye seeta barke - /2x
Ghar kya tu bhaye banawasi, mit giya gyase dharte
Lakhan siyaale sangh- - - lakhan siyaale sangh; chhori raj daani
Ram Kahani Suno Re Ram Kahani; Ram Kahani Suno Re Ram Kahani
Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram

Khal bhesh bhikhshukh ka dharke, bhiksha ka agyaha karke - 2x
usajan usadasi seeta ko, chhalbal se legaya harke
Bara dukha paave - - -, bara dukha paave raja raamji ki raani
Ram Kahani Suno Re Ram Kahani; Ram Kahani Suno Re Ram Kahani
Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram

Shri raam ne mohe padhaayo, mein raam dhoot ban aayo - 2x
Seeta maa ki seva me, Raghuvar ko sandesha laayo
aur sangh laayo - -- aur sangha laayo prabhu mudrika nisaani
Ram Kahani Suno Re Ram Kahani; Ram Kahani Suno Re Ram Kahani
Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram
Kehat sunat awe ay - ay - - kehat sunat awe akhiyo me paani
Ram Kahani Suno Re Ram Kahani; Ram Kahani Suno Shri Ram Kahani
Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram
Suno Re Ram Kahani

Home   |   About Hopes   |   Contact
© satyahopes.org  2011